Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Jordleie

 Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal.

 Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse kravene kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal du sende kopi til kommunen. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.

Dersom du er i tvil om en bortleieavtale tilfredsstiller lovens krav, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.


Det er utarbeidet en enkel mal for jordleie. Denne kan benyttes, men man står fritt til å lage en avtale selv. Malen finner du nederst på denne siden.


Mal på avtale om jordleie.pdfMal på avtale om jordleie.pdfOppdatert: 09.05.2016 13:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712