Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Flere tilskuddsordninger
Hopp til hovedinnhold

Flere tilskuddsordninger

 


Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med ordningen er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger som Stortinget har trukket opp. Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold og økologisk landbruksproduksjon.I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram, som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensing og klimagassutslippet fra landbruket. Programmet omfatter flere forskjellige tilskuddsordninger, som skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som ivaretar miljøhensyn.


Tilskudd til grøfting/drenering ble innført i 2013, som et bidrag til å nå målet om økt matproduksjonen framover. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Foreløpig ingen søknadsfrist.Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket, for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Søknad til Fylkesmannen via kommunen. Ingen søknadsfrist.

Oppdatert: 14.10.2016 15:22

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712