Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Flere tilskuddsordninger
Hopp til hovedinnhold

Flere tilskuddsordninger

 

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. Formålet med ordningen er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger som Stortinget har trukket opp. Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold og økologisk landbruksproduksjon.

 
  • Retningslinjer for lokal pott og nydyrking

Retningslinjer tilskudd landbruk Meråker - Lokal pott.pdfRetningslinjer tilskudd landbruk Meråker - Lokal pott.pdf

Meråker kommune Søknadsskjema lokal pott.pdfMeråker kommune Søknadsskjema lokal pott.pdf

 

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Meråker kommune.pdfRetningslinjer for tilskudd til nydyrking i Meråker kommune.pdf

Søknadsskjema - Nydyrkingstilskudd.pdfSøknadsskjema - Nydyrkingstilskudd.pdf

 

 

I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram, som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensing og klimagassutslippet fra landbruket. Programmet omfatter flere forskjellige tilskuddsordninger, som skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som ivaretar miljøhensyn.
 

Tilskudd til grøfting/drenering ble innført i 2013, som et bidrag til å nå målet om økt matproduksjonen framover. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Foreløpig ingen søknadsfrist.


Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket, for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Søknad til Fylkesmannen via kommunen. Ingen søknadsfrist.

Oppdatert: 08.01.2019 15:21
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712