Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Plantevern
Hopp til hovedinnhold

Plantevern

 Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertvikat

Ordningen med krav om autorisasjonsbevis for brukere av plantevernmidler ble innført som en følge av "Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler (1990-1994)". Kravet om autorisasjon ble iverksatt fra 01.07.97 og innebærer at alle som ønsker å forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha gyldig autorisasjonsbevis. autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

 

Autorisasjon kan gis til personer som:

•Har fylt 18 år og som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave.
•Dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Les mer her

Mattilsynet

Plantevernguiden
Oppdatert: 17.01.2011 08:04
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712