Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Naturskade
Hopp til hovedinnhold

Naturskade

 

Avlingssvikt / Avlingsskade
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Erstatningsordningene er:
erstatning ved avlingssvikt
erstatning etter vinterskader på eng
erstatning ved svikt i honningproduksjon
erstatning ved tap av bifolk

Regler og skjema finnes på egen temaside for erstatninger landbruk hos Statens Landbruksforvaltning.
Oppdatert: 11.01.2011 12:52
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712