Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Dyrehelse

 Helsetilstanden i norsk husdyrbruk og dyrehold har tradisjonelt vært svært god og det er en klar målsetting at den fortsatt skal være det. Målsettingen gjelder for alt norsk dyrehold; produksjonsdyr, så vel som sports- og familiedyr.

Mattilsynet, i samarbeid med Veterinærinstituttet, gjennomfører årlig en lang rekke kontrollprogrammer som overvåker sykdomsstatus hos norske dyr.
 

Dyreholdet og dyrehelsearbeidet i Norge reguleres i stor grad av internasjonale forpliktelser gjennom EØS-regelverk, men også andre internasjonale organisasjoner som for eksempel Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er premissleverandører når det gjelder norsk dyrehelse.


Det er felles veterinærvakt i Værnesregionen. I tillegg har vi smådyrklinikk på Stjørdal.

Utenom vanlig kontortid kan veterinærvakta nåes på telefonnummer 74 80 77 00.​

Gunnil Wæhre, veterinær Meråker, mobil 96223555.


Oppdatert: 14.10.2016 14:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712