Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk
Hopp til hovedinnhold

Landbruk

 

Meråker har et jordbruksareal på 10.000 dekar, hvorav 9.000 dekar er grovfôrareal og resterende er potet og kornareal. Mesteparten nyttes til fòrproduksjon. Bær og grønnsakproduksjon finnes ikke, men det er et drivhus med agurkproduksjon i kommunen.

Det er ca 43 driftsenheter med aktiv jordbruksdrift og 25 eiendommer med aktiv skogbruksdrift. Det er ca 250 eiendommer som har mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar skogbruksareal.

Det er to melkeprodusenter i kommunen, hvorav en er samdrift. Den gjenværende kvoten i Meråker er på 641 526 kg som produseres på ca. 90 melkekyr. 

Kjøttproduksjonen på storfe er fordelt på 9 produsenter, med totalt 180 ammekyr fordelt på brukene.

Antall vinterfôret sau er på 1976 og 3380 lam. Det er 20 produsenter som driver med sau. Ingen driver med egg-, kyllingproduksjon eller svinehold i noe omfang.

Hesteholdet i Meråker er i størrelsesorden ca 80 dyr. Dette skriver seg vesentlig fra en besetning der det drives oppdrett og trening av islandshest kombinert med fjellriding i reiselivsnæring.

I Meråker er det et produktivt skogareal på ca 190.000 dekar. Av dette utgjør AS Meraker Brug sitt areal ca 160.000 dekar. AS Meraker Brug er den store grunneieren og rår om ca 80 % av alt produktivt skogareal og ca 90 % av utmarksarealene for øvrig .

Oppdatert: 18.10.2016 13:47
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712