Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Avløsertilskudd
Hopp til hovedinnhold

Avløsertilskudd

 

Avløserordningene i landbruket gjelder sykdomsavløsning og avløsning for ferie og fritid.
Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid.
 
Tilskudd kan gis for følgende tilfeller:
- Ferie og fritid
- Sykdom
- Svangerskap/fødsel/adopsjon
- Følge sykt barn til behandling
- Dødsfall i familien

Tilskudd kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og kjøring. Avløseren må være fylt 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Søknadsfrist 3 mnd etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd. Utgiftene må dokumenteres. Det samme gjelder mottatte trygdeytelser/sykepenger.

Les mer i tjenestebeskrivelsene om loverk og aktuelle skjema.
Oppdatert: 10.01.2011 17:03
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712