Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Hopp til hovedinnhold

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfrist 1. april hvert år.

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, og redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Hvert år tildeles det en kommunal tilskuddsramme til SMIL-tiltak i kommunen. Søknadsfrist i Meråker kommune er 1. april hvert år.
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for prioriteringer for ordningen, disse kan man finne under.

Mer informasjon om ordningen, samt søknadskjema, finner dere på Landbruksdirektoratets nettsider​

Oppdatert: 08.01.2016 11:01
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712