Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Handel og service - Skjenking - Ambulerende skjenkebevilling
Hopp til hovedinnhold

Ambulerende skjenkebevilling

 

Kommunestyret har for inneværende periode gitt 2 bevillinger som ikke er knyttet til bestemt person eller skjenkested. Det kan søkes om å benytte disse på steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. Søknadsskjema finner du her.  Med "sluttet selskap" menes at det allerede, og før skjenking begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Det må godkjennes en styrer og stedfortreder for bevillingen. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for å benytte en ambulerende skjenkebevilling.

 

Oppdatert: 13.01.2011 09:11
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712