Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fyrverkeri

 Salg av fyrverkeri i romjulen

​Etter § 2-9 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er det nå forbudt mot salg og bruk av raketter med styrepinne. i tillegg er det forbudt mot fyrverkeri som ser ut som leketøy.

Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til der formålet det er bestemt for, og i samsvar med den bruksanvisning som følger varen. Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

For å kjøpe og bruke fyrverkeri i klasse 1b (stjerneskudd o.l.) må man være 16 år. For alt annet fyrverkeri er aldersgrensen 18 år.

Salg til forbruker er kun tillat i tiden 27. - 31.desember.

Søknader og meldinger om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen må sendes brannsjefen innen utgangen av april salgsåret. Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at de søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong. Nye søkere kan få søknadsskjema og informasjon om søknadens innhold ved henvendelse til brannvesenet på telefon eller på www.dsb.no

Brannsjef, Arild Overrein

e-post: arild.overrein@meraker.kommune.no

tlf: 74 81 32 25 / 48 25 42 60

Søknadsskjema:  søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.pdf

 

 

Oppdatert: 07.01.2011 12:05
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712