Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kommuneplan og delplaner - Delplaner - Reguleringsplan for Meråker sentrum
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan for Meråker sentrum

 

Meråker kommune ønsker innspill og synspunkter fra berørte parter, offentlige instanser, brukere og andre med interesse i planområdet. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset og ved Meråker bibliotek.

Planområdet er på 116 dekar og ligger i Meråker sentrum mellom Stjørdalselva og E14 fra Nustadfoss og ned til Stornesset. Reguleringsplanen har som hovedformål å legge til rette for utvikling av et attraktivt sentrumsområde i Meråker. Planen er en områderegulering og fastsetter overordnede og langsiktige føringer for arealbruken. Det har vært et mål å utforme planen slik at den er styrende nok til å sikre ønskede kvaliteter og samtidig fleksibel nok til at det ikke legges for mange begrensninger for eksisterende næringsliv og potensielle nyetableringer

Planarbeidet ble meldt oppstart 12.2.2009 og planprogrammet for reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 31.8.2009.

Stedsutviklingsanalyse og geologiske rapporter kan ettersendes på forespørsel.

Høringsuttalelser til planarbeidet sendes skriftlig til Meråker kommune 7530 Meråker, eller per e-post innen 10. april 2013.

Innkomne høringsuttalelser:
Fylkesmannen i Nord Trøndelag.pdfFylkesmannen i Nord Trøndelag.pdf
Nord Trøndelag fylkeskommune.pdfNord Trøndelag fylkeskommune.pdf
NVE.pdfNVE.pdf
Fonnfjell Design.pdfFonnfjell Design.pdf
Trondos.pdfTrondos.pdf


Spørsmål kan rettes til Meråker kommune (74 81 32 00).

Oppdatert: 15.04.2013 09:45
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712