Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Innspill per 5. august 2013

 

 

Frist for innspill var satt til 15. august.

1. Solfrid Bergstrøm
2. Teveltunet turistgård
3. Meråker alpinsenter
4. Peter Steinsvoll
5. Steinar Teveldal
6. Meraker Brug_2013
7. Meraker Brug_2011
8. Jostein Raaen
9. Marthe Langsåvold_2009 
10. Meråker Senterparti
11. Essand reinbeitedistrikt
12. Langsåbakk velforening
12.b. Langsåbakk velforening
13. Rambøll Energi på vegne av E.ON

I tillegg vil rådmannen framlegg egne innspill først og fremst knyttet til infrastruktur, boligbygging og næringsareal. F.eks. veg opp til Egga, boligbygging på sørsida/Egga-området, gang- og sykkelveg langs E14, grendefelt for boligbygging flere steder. Innkomne innspill fra folkemøter vil også bli bearbeidet og vurdert som egne forslag fra rådmannen.

Oppdatert: 28.10.2013 09:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712