Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Norskopplæring

 

Norskopplæring gis ved Meråker skole, og opplæringen inngår i introduksjonsprogrammet. Det utarbeides en individuell kvalifiseringsplan, som setter innhold og målsetting for arbeidstiden i programmet. Dette er et samarbeid mellom lærer, elev og flyktningkonsulent, og evalueres to ganger i programtiden, oftere ved behov.

I tillegg til norskopplæring, som har prøver underveis, har deltakerne også språkpraksisplass 1-2 dager i uka. Språkpraksis skaffes til veie ved at lærer/flyktningkonsulent tar kontakt med bedrifter, og vi ser gjerne at bedrifter også kontakter oss. Skolen har ansvar for veiledning og avtaler med bedrifter. I tillegg til å være en læringsarena for norsk, gir språkpraksisplass en innsikt i bransjekunnskap, og er videre et ledd i den bosatte flyktningen sin integrering og inkluderingsprosess.

Oppdatert: 07.01.2011 10:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712