Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Innvandring og integrering - Integrering - Introduksjonsprogram for innvandrere
Hopp til hovedinnhold

Introduksjonsprogram for innvandrere

 

Rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogram gjelder nyankomne bosatte flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for et grunnleggende kvalifiseringsprogram. Rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Introduksjonsprogrammet tar sikte på :

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk

- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv

- Forberede for deltagelse i yrkeslivet

 

Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltagelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad, som er i størrelsesorden 2 G (p.t. en årslønn på kr. 151.282,-). Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, evt. utvidelse til 3 år når særlig grunner taler for det. Etter endt program utstedes et deltagerbevis.

Oppdatert: 07.01.2011 10:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712