Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Inkludering

 

 

Bosatte flyktninger har samme rettigheter og plikter som den øvrige befolkningen i kommunen. det som det kommunale tjenesteapparatet gjør for norskfødte nordmenn gjør de også for flyktninger. Flyktningetjenesten koordinerer kommunens arbeid med bosetting, og er veiviser til de øvrige tjenester ved behov. Vi har et utstrakt samarbeid med kommunens tjenesteapparat og Nustadbo asylmottak

Flyktningetjenesten arbeider for integrering via introduksjonsprogrammet og ulike "treffpunkt" i bygda. Et viktig nøkkelord i denne sammenheng er deltagelse.

Oppdatert: 07.01.2011 10:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712