Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Gravferd

 

 Den norske kirke om gravferd.

Festeavgift:
Festeavgift er kr. 100,- pr. gravsted pr.år. Faktura sendes ut for 10 år om gangen.
Festeavgiften fastsettes av kommunestyret.
 Jfr. Gravferdsloven Kap. 4§ 21.

 

 "§4. Feste av grav
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til menighetsrådet en grav i tillegg når behovet tilsier det.
Når festetiden er over kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging kan ikke festet fornyes uten etter spesielt samtykke fra menighetsrådet.
I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
 
Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan menighetsrådet ta avgjørelse om gravlegging.
 
Fester plikter å melde adresseforandring."

 

Oppdatert: 29.01.2011 23:54
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712