Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Borgerlig vielse

 Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.

Det er ordfører og varaordfører som har vigselsrett direkte i medhold av ekteskapsloven.

Vigslene gjennomføres enten i rådhuset eller i annet egnet areal dersom dette avklares i enighet mellom brudepar og vigsler. De som vil gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale i kommunens servicetorg. Henvendelse på e-post kan gjøres til postmottak@meraker.kommune.no

Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider eller lignende. I tilfelle skal det tas betaling. Hvordan dette skal ordnes, avtales i forkant mellom vigsler og brudepar.

Erklæring og attester

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn egenerklæringer, forlovererklæringer og attester til Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid.

Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Den må sendes til vigsler senest to uker før vielsen. Vielsesattest sender folkeregisteret direkte til de nygifte.

Skjema og veiledning finner du på Skatteetaten sine sider

Vigselsformularet​Oppdatert: 24.11.2017 11:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712