Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Politiske partier

 

Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger. Dette gjøres som oftest ved å stille til valg, i et demokrati. Partiene i Norge vokste frem etter at parlamentarismen ble vedtatt. Det var Venstre som ble det første norske partiet og partiet Høyre fulgte like etter. De fleste landsomfattende partiene er registrert i Partiregisteret.

•  Partiloven

•  Partilovforskriften

• Partiregisteret

• Brønnøysundregistrene

• Registrerte partier

 

Partiprogram
De fleste partier arbeider på grunnlag av et partiprogram. Man kan skjelne mellom to typer partiprogrammer: Prinsipprogrammer og arbeidsprogrammer. Prinsipprogrammet inneholder partienes overordnede og prinsipielle holdninger. Arbeidsprogrammet er mer konkrete og tjener som et arbeidsredskap i det daglige. Her beskrives partiets politiske planer for den nærmeste fremtid på en rekke samfunnsområder. Det er stor forskjell på hvor mange slags programmer et parti har, og hvor ofte de revideres. Partienes holdninger kommer også til uttrykk andre steder enn i partiprogrammene, blant annet i innlegg i aviser og fjernsyn, valgmateriale.

Partiprogram til de 10 største partiene i Norge (2009 – 2013)  - alfabetisk:

• Arbeiderpartiet

• Fremskriftspartiet (FRP)

• Høyre (H)

• Kristelig Folkeparti (KRF)

• Kystpartiet (KYST)

• Pensjonistpartiet (PP)

• Rødt (RØDT)

• Senterpartiet (SP)

•  Sosialistisk Venstreparti (SV)

•  Venstre (V)

 

Partistøtte
•  Partiloven (kapittel 3 og 4)

Oppdatert: 07.01.2011 10:41
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712