Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Helse - Pasientrettigheter - Individuell plan
Hopp til hovedinnhold

Individuell plan

 Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Her kan du finne helsedirektoratets brosjyre om Individuell plan. Denne er hovedsaklig rettet mot brukerne.

Brosjyre om individuell plan (åpnes i nytt vindu) 

Forskrift om individuell plan er hjemlet i lovverket og formålet med Individuell plan er tredelt:

  • Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
  • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.
  • Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene

 

Forskrift om individuell plan finner du her (åpnes i nytt vindu)

 

 (Kilde: helsedirektoratet.no)

Oppdatert: 17.11.2010 13:35
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712