Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Helse - Helsetjenester - Forvaltningskontor
Hopp til hovedinnhold

Forvaltningskontor

 Forvaltningskontoret mottar henvendelser ved fysisk oppmøte, pr. telefon og post, kartlegger/utreder brukeres tjenestebehov, tar beslutninger og fatter vedtak.

Kontoret er også kommunens koordinerende enhet og har ansvar for at tjenestetilbudet til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester blir koordinert, igangsetter arbeid med individuell plan, etablerer ansvarsgrupper m.v. Saksbehandler fatter vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Forvaltningskontoret har kontorsted ved Meråker Rådhus og er samlokalisert med store deler av helsesektoren i Meråker.
Oppdatert: 14.10.2013 10:15
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712