Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Forbruksutgifter

 

Husholdningenes forbruk
 
Husholdningenes forbruk i Norge er tredoblet siden 1958, målt i totale forbruksutgifter. I perioden 2007-2009 var forbruket i gjennomsnittshusholdningen på 395 100 kroner årlig. I 1958 var tilsvarende tall 11 000 kroner, eller 122 400 kroner omregnet til 2009-kroner.
 
  • Norske husholdninger bruker en stadig mindre del av budsjettet på mat. En gjennomsnittshusholdning bruker i dag bare 11 prosent av budsjettet til mat, sammenliknet med 40 prosent i 1958. Samtidig spiser og drikker vi mer på restaurant i dag enn i 1958. Bolig og transport utgjorde henholdsvis om lag 14 og 7 prosent av budsjettet vårt i 1958. Til sammenligning bruker vi i dag rundt 31 og 16 prosent av budsjettet til bolig og transport.
  • Ikke bare bruker vi mindre av budsjettet vårt på mat, vi kjøper også helt andre matvarer enn før. Forbruket av fisk og poteter (målt i antall kilo) er betydelig redusert siden 1958, og vi spiser stadig mer kjøtt.
  • Forbruket av mineralvann og brus (målt i antall liter) er tidoblet siden 1958. Omsetningen av vin (målt i antall liter) er også tidoblet de siste 40 årene.
  • I 1973 hadde 70 prosent av husholdningene TV, mens andelen i dag er hele 95 prosent. Tilsvarende hadde kun 3 prosent av husholdningene i Norge oppvaskmaskin i 1973, mens andelen i dag er 75 prosent.
Oppdatert: 07.01.2011 10:22
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712