Vaksinering i sommer

Vaksinering i sommer

Etter denne uken er det 715 innbyggere igjen på ventelisten i kommunen. De som skal vaksineres er i alderen 17 år (født i 2003) og oppover.

Vaksinering i sommer - husk å svar når du får tilbud om time

I sommer vil mange av Meråker kommunes innbyggere få tilbud om vaksine. Vi ber om at folk takker ja til tiden de får tildelt for vaksinering (både 1. og 2. dose).

Mange av oss skal på ferie, men vi ber likevel alle om å planlegge ferien rundt vaksinering og forberede seg på dette. Husk også at når du får tilbud om time er det svært viktig for oss at du gir svar. Hvis du ikke svarer blir det mye ekstraarbeid for de som i sommer skal organisere vaksineringen.

Takker du ja til dose 1, så har du samtidig også takket ja til dose 2. Intervallet mellom dosene er per i dag 12 uker (6 uker dersom du er i en risikogruppe). Det er viktig at du tar dette med i din planlegging rundt det å bli vaksinert.

Ansatte i barnehage/skole

Nasjonale myndigheter har bestemt at kommunene selv kan bestemme om ansatte i barnehage/skole skal prioriteres med 10 % av vaksinedosene (tilgjengelige doser av dose 1).

De aller fleste ansatte vil få vaksine basert på alder som kommunens øvrige innbyggere.

Meråker kommune vil prioritere slik at ansatte i barnehage og skole skal få vaksine før skolestart. Ser man at det gjenstår ansatte (disse vil da være i siste aldersgruppe 25-39 år) vil disse prioriteres i uke 32 når kommunen anslås å få mange doser.

Tabelloversikt vaksiner - obs: antall vaksiner fra uke 28 og utover er usikre tall

Oversikt vaksinedoser
Uke Antall doser Dose 1 Dose 2 Alder/merknad
26 108 Ned mot alder 56 år
27 78 57 21 Alder 54 år født i 1967
28 78 37 41 Alder ned til 52 år
29 102 68 34 Alder ned til 50 år
30 132 79 53 Alder ned til 46 år
31 132 76 56 Alder 45/46 år og samtidig 23/24 år og 44/43 år
32 312 305 7 Alder 23-18 år og 43/40 år og 25-39 år
33 18 18 0

Kommunen får kun nøyaktig oversikt over doser for to uker framover. 

Uke 26 og 27 - antallet vaksiner er sikkert

Uke 28 og 29 - antallet vaksiner er litt usikkert

Uke 30, 31,32 og 33 - det er stor usikkerhet om antallet vaksiner.