Superuka og 63 grader nord

Superuka og 63 grader nord

      

 

 

 

 

 

 

Meråker kommune inviterer barn i alderen 6-13 år til to aktivitetsprogram, Superuka og 63 grader nord.

Superuka
Superuka er for barn fra 6-10 år (f.2012-2015) og holdes 22. juni – 1. juli.
Gratis
Påmeldingsfrist 13. juni via Påmelding Superuka

 

63 grader nord
63 grader nord er for barn fra 10-13 år (f.2009-2012) og holdes 22. juni – 1. juli.
Gratis
Påmeldingsfrist 13. juni via Påmelding 63 grader nord

Har du noen spørsmål?
Ta gjerne kontakt på epost: frode.aune@meraker.kommune.no

Godt å vårrå, godt å låvvå!