Spiser du kredittkort?

Spiser du kredittkort?

En studie estimerer at vi mennesker gjennom mat og vann får i oss mikroplast tilsvarende et kredittkort i uka. Ett kort i uka!

Det er så mye plast på avveie i verden at det påvirker helsa til folk og miljøet rundt oss, men også livsgrunnlaget til millioner av fattige mennesker. Årets TV-aksjon bekjemper dette.

I Norge har vi heldigvis en fungerende søppelhåndtering. Vi slipper at søppelet lager demninger i elver og vassdrag, ødelegger fisket og næringsgrunnlag. Vi blir verken syke, arbeidsledige eller fattige av at søppelet hoper seg opp.

Slik er det dessverre for mange i Sørøst-Asia. Deres levekår, helse og arbeid preges av søppel. Mennesker omkommer i søppelras. Det er det vi nå skal gjøre noe med i årets TV-aksjon.

900.000 mennesker i Sørøst-Asia skal få sine liv forbedret. Det skal etableres søppelhåndtering, og myndighetene er med. Som årets mottaker har WWF beredt grunnen slik at det kan jobbes intenst med forbedringer av søppelhåndteringen i Indonesia, Thailand, Filipinene og Vietnam de neste årene.

Plast på avveie er svært skadelig for naturen både lokalt og globalt. Vi finner mikroplast i alle økosystemer og havet vårt drukner i plast. Dyrelivet lider og menneskene skades. Vi må skru igjen plastkrana og hindre at plasten havner i havet.

Vi som skriver under her har alle forpliktet våre organisasjoner til å støtte helhjertet opp om TV-aksjonen. Vi og våre ansatte bidrar på ulikt vis - med kunnskap, forskning, penger og bøssebærere. TV-aksjonen er heldigital i år, men trenger like fullt tusenvis av digitale bøssebærere. Meld deg du også, på blimed.no

Frank Jenssen, Fylkesmannen i Trøndelag, Herborg Finnset, Biskop i Nidaros, Jan Frode Janson Sparebanken 1 SMN, Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, Kristian Tangen, LO Trøndelag, Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag, Erik Garmager Højem, Skolelederforbundet Trøndelag og Frank Norbeck, Ungt Entrepenørskap

Meråker kommune gir årets bidrag til organisasjonen "In the same boat"

I kommunestyre 22.06.20 ble det vedtatt følgende i sak 36/20:

«Meråker kommune mener det er et viktig formål å fjerne plast i havet. Meråker kommune oppnevner ikke egen TV-aksjonskomite. Det ytes ikke pengebeløp fra Meråker kommune til årets TV-aksjon. Dette med bakgrunn i valg av mottaker. Kommunen ønsker gjerne å¨bidra i senere TV-aksjoner. Kommunens bidrag går til plastaksjonen til «In the same boat.»

Klikk for stort bilde 

Lenke til "In the same boat" sin nettside

  • Org.nr. 919620978
  • Kontonummer: 1506.05.34427

Rivers.Global

Andre kommuner som heller ikke har valgt å støtte årets TV-aksjon har valgt å støtte organisasjonen Rivers.Global

 Lenke til "Rivers.Global" sin nettside

  • Kontonummer til Rivers.Global:2801.50.14484                
  • Vipps: 531436

Tv-aksjonen 2020

Lenke til tv-aksjonen NRK 2020

Hver og en kan støtte den aksjonen de ønsker. Det viktigste er at vi gjør noe aktivt, alle og enhver.

Lykke til!