Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

 Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist: 4. desember 2020

Hvordan søker jeg?

Informasjon og søknadsskjema på finner du på Bufdir sine nettsider her: Informasjon og søknadsskjema

Ta kontakt med kulturadministrasjonen ved Frode Aune for å avtale veiledning og bistand.  

E-postadresse: frode.aune@meraker.kommune.no