Meråker kommunes kulturpris

Meråker kommunes kulturpris

Meråker kommune deler årlig ut Meråker kommunes kulturpris.

Det er hvert år anledning til å fremme forslag på kulturprisvinner. Søknaden må begrunnes, og sendes skriftlig.

Du sender søknaden til: postmottak@meraker.kommune.no

Kulturprisen vedtas i Utvalg for skole, oppvekst og kultur.
Frist: 15.mars

Ta gjerne kontakt med Frode Aune for mer informasjon.

E-postadresse: frode.aune@meraker.kommune.no