Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Sentraladministrasjon
Hopp til hovedinnhold

Sentraladministrasjon

 

Sentraladministrasjonen skal føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, legge til rette, lede, utvikle og samordne den kommunale virksomheten (inkl. interne tiltak som gjelder personalet), føre kommune- og skatteregnskap, kreve inn skatter og avgifter til kommune, fylkeskommune, stat og folketrygden.  Interne felles servicefunksjoner som sentralbord, publikumsmottak, arkiv (sentralarkiv, historisk arkiv og avlevering til depot), elektronisk saksbehandling, kopieringsutstyr, telefon, post og frankering sorterer også inn under sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen ledes av kommunens rådmann som også er den øverste administrative leder for hele den samlede kommunale forvaltningen.  Rådmannen skal bl.a. påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.
Oppdatert: 07.01.2011 14:59
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712