Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Sentraladministrasjon - Kommunekasse og skatteoppkrever
Hopp til hovedinnhold

Kommunekasse og skatteoppkrever

 

Kommunekasserer og skatteoppkrever:
Kjell Almåsbakk
 

Konsulent, økonomi/regnskap og fravær:
Gunnhild Stuberg 

Konsulent, lønn og skatteregnskap:
Gunnar Nicolausson
 

Kommunekassen har som oppgave å føre løpende kommuneregnskap, årsavslutninger, fakturering av alle typer tjenester og innfordring av utestående fordringer.

Skatteoppkrever skal utbetale til gode skatt og kreve inn restskatter, forskuddsskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.  I tillegg er det skatteoppkreveren som driver innfordring av skyldige skatter og avgifter og innehar namsmannsfunksjon.

Fraværsføring er løpende føring av sykefravær i avdelingene og kreve refusjon fra NAV.

Lønnsarbeid er registrering av nye arbeidsavtaler, nyansettelser, føring av timelister og reiseregninger som skal lønnsavregnes, samt utbealing av lønn.  For øvrig alt praktisk lønnsarbeid.

Oppdatert: 28.02.2014 11:41
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712