Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Meråker menighet - Meråker Blomsterfond
Hopp til hovedinnhold

Meråker Blomsterfond

 

  Statutter for Meråker Blomsterfond

§1. Meråker Blomsterfond er opprettet med det formål å forskjønne bygdas kirkegårder.
§2. Fondet er opprettet av Meråker Menighetsråd, og står under dets ledelse.
§3. Fondet får sine midler dels av gaver, dels ved salg av blanketter, som brukes i stedet for blomster ved begravelser. Ved å gi en gave på minst 50,- vil enhver få utstedt en slik blankett ved utsalgsstedene.
§4. Fondets anvendelse. Beløp som kommer inn, deles på de tre kirkegårdene etter at utgiftene til administrasjon, blanketter m.v. er trukket fra. Pengene deles ut fra de tre kirkegårders totale behov. Pengene skal gå til forskjønnelse av kirkegårdene i sin alminnelighet, men skal ikke ha pynting av enkeltgraver for øye.
§5. Fondets ledelse består av et styre på 5 medlemmer. Disse velges av Menighetsrådet for 2 år om gangen. Gudå kirkegård skal ha 1 representant, Stordalen 1, og Meråker 3 representanter. En av Meråker kirkegårds representanter skal være fra Kopperå. Det velges personlige varamenn.
§6. Styret velger leder, nestleder og sekretær innen sin midte. Kirkekontoret tar seg av det praktiske arbeidet med administrasjon og økonomi. Styret fordeler de pengene som kommer inn. Ved hvert års utgang sendes årsmelding og revidert regnskap til menighetsrådet innen 15. februar.
§7. Skulle Meråker Blomsterfond få vesentlig mer midler enn det selv trenger til sin egen drift, kan en del midler etter menighetsrådets vedtak nyttes til felles gavnlige tiltak i menighetene.
 
Vedtatt av Meråker menighetsråd 3. desember 1975, revidert mars 1996 og 12. juni 2007
 
Utsalgssteder: Coop Meraker (kontoret) og Kirkekontoret.
Oppdatert: 09.03.2011 10:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712