Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Sektor for kommunal utvikling
Hopp til hovedinnhold

Sektor for kommunal utvikling

 

Komite for kommunal utvikling (KKU) er overordnet politisk organ for sektoren. Sektoren ledes av sektorsjefen og hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Tjenesteområdet omfatter byggesak, plansak, kommuneplanlegging, kart- og oppmåling, landbruk, miljø, brann- og feiervesen, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, WEB og forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer og bygningsmasse. Innenfor sektoren er det ansatt til sammen ca. 35 årsverk.

 

Organisasjonskart.jpg

Oppdatert: 10.01.2011 17:39
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712