Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vei, vann og avløp

 

Meråker kommune sørger for forsyning av vann til ca 75-80% av innbyggerne i Meråker. Kommunen renser vannet og kontrollerer kvalitet før det går ut på det kommunale nettet i henhold til gjeldende lovverk.
Samtidig sørger vi for all behandling av kloakk i kommunen. Både via kommunalt nett og fra private slamanlegg. Meråker renseanlegg sørger for rensing av alt avløpsvann, avvannet slam deponeres og komposteres til videre bruk som kompostjord.
Det er 4 ansatte som sørger for at abonnementene til enhver tid har vann og avløp.Meråker kommune har ansvar for uttak i grustaket på Egga. Her produseres grus i forskjellige fraksjoner, alt fra grus til betongproduksjon, veigrus, strøsand, singel og steinmasser.
4 ansatte har ansvar for grusproduksjonen og for veivedlikehold av kommunale veier sommer og vinter. I grustaket kan du også få utført sikteprøve, det vil si en kornfordelingsanalyse som sier noe om sammensetningen av grus, sand og jord.

Meråker kommune har mange meter kommunal vei. Faktisk ligger vi i toppsjiktet blandt Norges kommuner med antall meter kommunal vei fordelt på antall innbyggere.
Oppdatert: 26.11.2012 09:40
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712