Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Sektor for kommunal utvikling - Forvaltning, drift og vedlikehold
Hopp til hovedinnhold

Forvaltning, drift og vedlikehold

 

Meråker kommune har i dag ca 33000 m2 eiendom fordelt på :
• 10000 m2 alders/sykeheim og helsebygg,
• 8000 m2 skole/barnehage/ bibliotek/kultur
• 3200 m2 vidergående skole
• 7100 m2 idrettsbygg
• 3000 m2 kontor/forretningsbygg
• 2500 m2 boliger

Innen boliger har vi 23 stk bo enheter. Disse fordeles av ett tildelingsteam bestående av Sosialtjenesten, barnevernet og flyktningetjenesten.  Søknadskjema for dette finnes i infotorget.
Tildeling av omsorg og trygdeboliger skjer innenfor helsetjenesten.

Under FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) avdelingen i kommunen er det 6 vedlikeholdsarbeidere med ansvar for drift av hele eiendomsmassen, og 10 renholdere fordelt på de forskjellige eiendommene. Geir Arne Tronseth sitter  som leder av denne avdelingen.

Av større investeringer nå, er vi i full gang med ny barnehage på egga. Denne skal ferdigstilles i august 2011.
Vi har kjøpt paviljongen som står på tollmoen barnehage. Denne skal flyttes til barneskolen for ny SFO avdeling.
Vi har også ut på anbud ny ventilasjon både i svømmehall og håndballhall.
Og vi er i gang med å legge om til vannbåren varme i fotball og håndballhall, med leveranse fra vår nye pelletsovn på barneskolen.

Og her er noen flotte bilder av renovering av meråker kirke, utført sommeren 2010.
Oppdatert: 26.11.2012 09:36
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712