Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Boligtomter
Hopp til hovedinnhold

Boligtomter

 Meråker kommune har ledige boligtomter.


Meråker kommune har i dag følgende ledige boligtomter:

 

  • Stortrøa boligfelt: noen ledige tomter
  • Kopperå – vest for elva: 2 ledige tomter
 
Private tomteområder til boligformål:

Tollmoen -  ferdig regulert: 
  • Grunneier er AS Meraker Brug 
​Tronsetbakken boligområde: Reguleringsplan for 9 tomter er vedtatt:
  • Utbygging  er avhengig av framføring av vann og avløp til området.
  • Grunneiere:  AS Meraker Brug og Jannicke Fundtaunet / Morten Svartås

I kommuneplanens arealdel​ er det også avsatt arealer til utbygging av boliger både som spredt boligbygging og med tanke på regulering av områder til konsentrert bebyggelse. Områdene ligger på private grunneiere.


20171017 - Stortrøa - ledige tomter.pdf20171017 - Stortrøa - ledige tomter.pdf

20170719- Ledige tomter i Kopperå.pdf20170719- Ledige tomter i Kopperå.pdf


For mer informasjon om kommunale tomter, ta kontakt med Meråker kommune.​​​​​​

Oppdatert: 06.03.2019 12:47
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712