Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Spredte avløp

 

Meråker kommune er forurensningsmyndighet for spredte avløp i Meråker. Det vil si at det er kommunen som gir utslippstillatelse ved nybygging av avløpsanlegg til boliger og hytter samt fører kontroll med eksisterende utslipp.

Meråker kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg. Dette for å kartlegge og forbedre avløpsanlegg som har avvik fra forurensningslovens krav.

Meråker kommune har egne forskrifter om spredte avløp. I tillegg til forurensningsloven, og forurensningsforskriften regulerer og beskriver disse hvilke krav som settes til anleggene, og til drift av disse. 

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at avløpsanlegget er i forskriftsmessig stand.

Oppdatert: 17.08.2011 15:13
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712