Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Feiing

 

Meråker kommune har ansatt feier som utfører feiing hvert år på bolighus i Meråker kommune.
Feieren tar også oppdrag med større skorsteiner eksempelvis fyringsanlegg.
Feieren tar ut sot hvis dette er ønskelig, det krysses av på ”Varsel om feiing”.
Oppsatt stige er å regne som at varsel om feiing er mottatt.
Alle takstiger skal være montert fast i taket.
Oppsatte stiger skal være gjort fast i huskonstruksjon.

Feiing av fritidshus skjer etter kundens initiativ hvis fritidsboligen ligger innen rimelig avstand fra vei. Dette vil feieren kunne svare på.

Der feiing  må utføres fra tak gjelder krav om montering av typegodkjent takstige på bygninger med utoverfallende takflater. Gjeldende lovverk gir i liten grad rom for å frafalle krav om fastmontert takstige selv ved små takvinkler. 

AD. LOVHJEMMEL FOR KRAV OM FASTMONTERING AV TAKSTIGE: 
• I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 og tilhørende § 2 - 6 skal eier av bygning hvor feiing av røykkanal foretas fra taket sørge for at feierne har tilfredsstilende adkomst opp til og på taket.
• Ut fra Arbeidsmiljøloven og Forskrifter om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. følger at stigemateriell skal være typegodkjent. Typegodkjennelse av stigemateriell  gis av Arbeidstilsynet med bakgrunn i anbefalinger fra  Norges byggforskningsinstitutt (NBI) etter tester utført etter fastlagte testmetoder,  tegninger, beskrivelse og monteringsveiledning.  Av monteringsveiledningen følger det at takstiger skal være mekanisk festet til takflaten og hvordan dette skal utføres. En forutsetning for at stigeproduktet skal være godkjent er at monteringsanvisning er fulgt  ved montering. 

For spørsmål om feiing kontakt Sektor for kommunal utvikling på telefon 74 81 32 20.

Oppdatert: 21.12.2010 10:54
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712