Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Avløpshåndtering

 Utførelse og installasjon av sanitær-tekniske innretninger og utvendige vann- og avløpsledninger og tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger, er melde/søknadspliktig, se forskrift om vann - og avløpsgebyr i Meråker kommune.

Meråker renseanlegg ligger sentralisert i Meråker sentrum, ved brannstasjonen. Meråker renseanlegg renser alt avløpsvann fra det kommunale avløpsnettet i Meråker.
Samtidig leveres alt avløpsvann fra private avløpsanlegg til renseanlegget for rensing.

Avvannet slam deponeres på Grønnberg. Der det blandes med flis og grus og kan senere brukes som jord.

Kommunen har avtale med Sigmund Farstad AS om tvungen tømming av private avløpsanlegg.
Forespørsel om tømming rettes til sektor for kommunal utvikling, tlf 74 81 32 20.
Oppdatert: 09.05.2011 12:08
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712