Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Bolig og eiendom - Kommunal planlegging
Hopp til hovedinnhold

Kommunal planlegging

 

Med kommunal planlegging menes her kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet etter Plan- og bygningsloven.      

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen.
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.

Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. 

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.
Oppdatert: 29.12.2010 13:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712