Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Oppmåling

 Grensene for grunneiendom og festegrunn skal merkes, måles og kartfestes. Opplysningene skal være tilgjengelig for offentlige og private brukere gjennom et offentlig register over all fast eiendom i landet (matrikkelen).

​Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen.
Lov om eiendomsregistrering(matrikkelloven) skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensarta og pålitelig register(matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir kartlagt.
Oppdatert: 22.03.2011 09:56
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712