Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Bolig og eiendom - Eiendom - Eiendomsregister
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsregister - Matrikkelen

 Matrikkelen er et norsk offentlig register over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

​Registeret forvaltes, driftes og utvikles av Statens kartverk, som også er sentral matrikkelmyndighet. Kommunene har ansvaret for å oppdatere matrikkelen.

Matrikkelen ble innført kommune for kommune i perioden fra desember 2007 til april 2009 ved at registerinformasjon fra GAB og kartdata fra DEK ble konvertert over. Registeret er hjemlet i matrikkelloven, som trådde i kraft 1. januar 2010, men også andre lover spiller inn
Oppdatert: 22.01.2013 14:32
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712