Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Bolig og eiendom - Bygging - Universell utforming
Hopp til hovedinnhold

Universell utforming

 

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

​Tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet, jf plan- og bygningsloven § 29-3. Nærmere regler om dette finnes i byggteknisk forskrift kapittel 12.

I tillegg gjelder krav om tilgjengelighet i alle boenheter i bygninger med krav om heis og for boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett
Oppdatert: 10.01.2011 18:22
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712