Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Barn og familie - Barnehage - Redusert betaling fra 1.1.2019
Hopp til hovedinnhold

Redusert betaling fra 1.1.2019

 

 

Snarveier: Søknadsskjema

Foreldrebetaling

Makspris
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2018 var 2 910 kroner per måned.
Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august. For barnehageåret 2018/2019 blir samlet maksimal foreldreutbetaling 32 490 kroner.
Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Moderasjonsordninger
Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager.
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. ENDRET 10.01.2019For barnehageåret 2018/2019 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsskjema finner du her

Oppdatert: 22.01.2019 10:05
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712