Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Barn og familie - Barnehage - Redusert betaling fra 1.1.2016
Hopp til hovedinnhold

Redusert betaling fra 1.1.2016

 

Snarveier: Søknadsskjema

​REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID FOR 3-.4-OG 5 ÅRINGER

01.august 2016 endres forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fra denne datoen skal kommunen innføre gratis kjernetid 20 timer per uke også for 3-åringer i husholdninger med en samlet årsinntekt under kr. 417.000,-.

Følgende gjelder fra 01.01.16
• Ingen skal betale mer enn 6% av sin inntekt til barnehageplass
• Fra 01.januar 2016 er makspris økt til kr. 2.655 pr. måned. Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 486.750 pr.år har fra dette tidspunkt rett på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4-og 5 åringene.
• Ordningen er søknadspliktig og foreldrene må selv sende inn søknad til kommunen.
• Inntekt skal dokumenteres med selvangivelse fra 2015.


Følgende gjelder fra 01.08.16
• 3-,4-, og 5 åringer og barn med utsatt skolestart,har rett på 20 timers gratis kjernetid(oppholdstid) pr. uke dersom familien har årsinntekt under 417.000.
• Gratis kjerntid gjelder for barnehageåret og det må søkes på nytt hvert år.
• Ordningen er søknadspliktig og det søkes på samme skjema som redusert foreldrebetaling.
• Inntekten skal dokumenteres med selvangivelse fra 2015.

Ta kontakt med Meråker kommune,sektor skole,oppvekst og kultur hvis du ønsker mer informasjon.

Søknadsskjema finner du her

Oppdatert: 16.09.2016 09:18

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712