Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kontantstøtte

 Kontantstøtten er under kontinuerlig debatt. Noen politikere mener at reformen med kontantstøtte er uheldig med tanke på likestilling, samtidig som andre mener den åpner for valgfrihet.

Innføringen av kontantstøtte til småbarnsforeldre var nedfelt i Voksenåsenerklæringen, som utgjorde det politiske grunnlaget for sentrumsregjeringen 1997-2000. I erklæringen heter det blant annet:
«Det innføres en ordning med omsorgstilskudd i barnetrygden/kontantstøtte til familier som ikke benytter seg av eller ikke har tilbud om offentlige omsorgsløsninger som drives med statlig driftstilskudd. Dette legges fram som en egen sak for Stortinget.»
 
Voksenåsenerklæringen ble fulgt opp i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1997-98):
«For å sikre en reell valgfrihet for barnefamiliene når det gjelder omsorgsform for barna, foreslår regjeringen å innføre en kontantstøtteordning. Reell valgfrihet innebærer både at det finnes barnehagetilbud til de som ønsker det og at familier som ønsker andre omsorgsformer gis økonomisk mulighet for dette valget. Ordningen vil også bidra til mer rettferdig fordeling av offentlige midler mellom de familier som henholdsvis har og ikke har barnehageplass.»

NAV om kontantstøtte.

Norge.no sin temaside om kontantstøtte.

Stortingsmelding nr.43, Evaluering av kontantstøtten.


Oppdatert: 29.01.2011 22:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712