Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Lærlinger

 

Lærlingens rettigheter i Meråker kommune

Lærlingen har samme rettigheter som alle andre ansatte i Meråker kommune når det gjelder permisjoner og feriefritid. Hovedtariffavtalen har spesielle bestemmelser for lærlinger.

Ellers har lærlingen krav på:

Opplæring etter læreplan for faget. Alle lærlinger har krav på en skriftlig vurdering fra veileder/faglig leder om faglig og personlig utvikling hvert halvår. Alle lærlinger skal ha avsatt tid til å jobbe med opplæringsperm i arbeidstiden. Tilrettelegging for gjennomføring av fagprøve, samt tilrettelegging i forhold til oppmelding til annengangs fagprøve ved stryk.

Rutiner for oppfølging av lærlinger i Meråker kommune:

  • Lærlingen har en veileder på arbeidsplassen som har ansvaret for en kontinuerlig oppfølging og veiledning av lærlingen.
  • OKS har halvårlige  samtaler med lærlingen og veileder - bistår mer ved behov.

Fagprøven

  • Lærlingen skal avvikle fagprøven tidligst 2 måneder før og senest 2 måneder etter lærlingetidens slutt.
  • OKS godkjenner opplæringspermen og melder opp lærlingen til fagprøve. Prøvenemda gir tilbakemelding på hvor og når prøven avholdes.
  • Ved stryk på førstegangsprøve har lærlingen krav på at det arrangeres andregangsprøve. OKS ordner det praktiske.
  • Arbeidsstedene hvor lærlingen skal ta fagprøve legges til rette slik at prøven avvikles på best mulig måte.

Avlønning

Hovedtariffavtalen § 6.1.2

Læretiden i bedrift består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. I denne tiden avlønnes det slik:

1.halvår 30% (fra minstesatsen til fagarbeiderlønn)

2.halvår 40%

3.halvår 50%

4.halvår 80%

Lærlingekoordinator:

Grete Underhaug

Personalleder

Tlf: 95 92 17 60

e-post: grete.underhaug@meraker.kommune.no

 

Oppdatert: 10.12.2010 15:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712