Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Yrkesskade

 Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke.

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdomm

I Hovedtariffavtalen finner du informasjon om erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom.

Hovedtariffavtalen §11.pdf

Se også NAV sin side om yrkesskader.

Oppdatert: 29.01.2011 22:04
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712