Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Mobbing

 Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og lignende.

Kjennetegn på mobbing kan være handlinger som:
  • gjør det vanskelig å opprettholde sitt gode navn og rykte på arbeidsplassen
  • gjør det vanskelig å opprettholde gode sosiale kontakter med andre
  • gjør det vanskelig å kommunisere trygt, godt og effektivt med andre
  • gjør arbeidssituasjonen eller livssituasjonen vanskelig
  • kan true den psykiske helsen og selvbildet

Meråker kommune har egen handlingsplan for mobbing ved Meråker skole og prosedyre for hvordan man håndterer mobbing/trakassering ellers på arbeidsplassene.


Se link til prosedyre mobbing, trakassering og helsefarlige konflikter.

Se norge.no sin temaside om mobbing.

Mobbing.no

Arbeidstilsynets side om mobbing.

Barneombudets faktaside om mobbing.


Oppdatert: 01.02.2011 19:38
Aktuelle sider
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712