Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer

Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer

Som meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer tar du samfunnsansvar på et viktig område. Bor du i Meråker, er mellom 21 og 70 år og er samfunnsengasjert, hører vi gjerne fra deg. Det er ingen krav til faglig bakgrunn.

Klikk for stort bilde  Meråker kommunestyre skal innen 1. juli velge nye meddommere til Inntrøndelag tingrett, lekdommere til Frostating lagmannsrett, jordskiftemeddommere til Trøndelag jordskifterett og foreslå skjønnsmedlemmer overfor Trøndelag fylkeskommune. 

Foreslå kandidater

Med hjemmel i domstolslovens § 67 oppfordres med dette kommunens innbyggere til å foreslå kandidater.

Om du selv ønsker å være meddommer mv. eller om du kjenner noen som er egnet, kan du fremme forslag innen 20.4.2020 via e-post eller pr. post. 

Postadresse: Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7500 Meråker 

E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Domstolslovens har i § 64 – 78 nærmere regler om hvem som er valgbare og om hvem som kan kreve seg fritatt. 

Hva er en meddommer ? 

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste saker varer fra en til tre dager, enkelte noe lenger. 

Rettigheter

Domstolloven stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregistret i Meråker kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige språkkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. 

Mer informasjon  

Du kan lese mer om det å være meddommer på www.domstol.no

Fritak som meddommer

Søknad om fritak fra gjenvalg som meddommer kan sendes til adresse nevnt ovenfor.

Rådmannen