Viktig informasjon om coronaviruset.

Viktig informasjon om coronaviruset.

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge.

Nytt virus

Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Forhindre smitte

Helsedirektoratet ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende. 

Vedlagt er viktig informasjon om hygiene til alle innbyggere, personer som kommer til Norge, og personer som jobber i kontakt med turister og øvrige reisende.


Helsedirektoratets informasjonsmateriellet i flere formater og målformer.