Viderefører alle tiltak frem til 20. april, deretter endres flere av tiltakene.

Viderefører alle tiltak frem til 20. april, deretter endres flere av tiltakene.

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene.

INFORMASJON OM REGJERINGENS ENDRING AV TILTAK

Regjeringen har besluttet å gjøre syv konkrete endringer i tiltak:

 • Innen 16.april så vil Regjeringen komme med en veileder som omhandler hvordan man skal håndtere smittevern i skoler og barnehager.
 • 20. april åpner landets barnehager. Informasjon om oppstart på Egga barnehage og Tollmoen barnehage vil sendes ut i god tid før oppstart.
 • 27. april skal elever i 1. til 4. klasse tilbake på skolen. SFO- vil også åpne på sammen dato.  Ambisjonen er at alle elever skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren. Informasjon om oppstart på Meråker skole vil bli sendt ut i god tid.
 • 27. april vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.27. april vil universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte.
 • 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern.
 • 27. april kan frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, åpnes igjen om de oppfyller krav om smitteverntiltak.
 • 20. april oppheves forbudet mot å overnatte på hytta.

Regjeringen har også kommet med ytterligere tiltak som: 

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Dersom du ønsker å lese mer om dette kan du gjøre det på helsenorge.no.

Meråker kommune vil følge opp regjeringens endring av tiltak og for kommunen som organisasjon vil det i første omgang si åpningen av barnehager og skole. Kommunen er allerede i gang med planlegging av hvordan dette skal skje på en trygg og sikker måte med fokus på smittevern. Vi planlegger å åpne på de angitte datoer fra regjeringen. Kommunen vil komme tilbake med informasjon til barn og foreldre om hvordan dette skal skje i uken etter påske. Vi planlegger i første omgang for gjenåpningen av våre barnehager.

Kommunens ledelse vil med dette ønske alle en riktig fin påske!