Vegprosjekt i Stordalen

Vegprosjekt i Stordalen

Vegprosjektet i Stordalen på fylkesveg 6770 omfatter bygging av ny kulvert og midlertidig omkjøringsveg over Tjernflobekk.

Vi ber trafikantene vise hensyn og tilpasse farten når de passerer anleggsområdet.

Anleggsområdet ligger 7,5 km fra E14 på vegen mot Stordalen.

Omkjøringsvegen vil ha en lengde på ca. 300 meter og vil bli lysregulert med kun ett felt.

Fartsgrensen på stedet vil bli satt ned til 50 km/t under anleggsperioden.

Arbeidet planlegges å starte i slutten av uke 34/starten av uke 35 og vil pågå frem til medio desember. Arne Hernes AS står for utførelsen av prosjektet.

Kartbilde med markering av midlertidig omkjøringsveg over Tjernflobekk - Klikk for stort bildeKartbilde med markering av midlertidig omkjøringsveg over Tjernflobekk