Vedtatt planprogram til kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2036

Vedtatt planprogram til kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2036

Her finner du vedtatt planprogram i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036. 

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2024-2036 var på høring frem til 24.06.22. Det ble behandlet i kommunestyret i PS sak 70/2022 den 31. oktober 2022, og ble vedtatt med to tilleggspunkter som ble fremmet i møtet - disse står omtalt i side 2 i planprogrammet. Vi takker så mye for stort engasjement blant befolkningen hittil, og for alle innkomne innspill til planprogrammet.

Nå tar vi fatt på det videre arbeidet med arealplanen. Neste mulighet til engasjere seg er nå! Følg med kommunens hjemmeside og Facebook for viktige beskjeder fremover.

Her kan du lese vedtatt planprogram:

Vedtatt planprogram - oktober 2022 (PDF, 927 kB)